อารยธรรมดินแดนเมโสโปเตเมีย

24 ธ.ค.

                                                                                      วิชาประวัติศาสตร์ ส 32170

ครูที่ปรึกษา อ. อรวรรณ  กองพิลา

คำถามเกี่ยวกับอารยธรรมดินแดนเมโสโปเตเมีย

1.เมโสโปเตเมียเป็นอู่อารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุด แห่งหนึ่งของโลกสมัยโบราณซึ่งมีแม่น้ำอยู่2สาย คืออะไร?

2.อาณาบริเวณที่เรียกว่าเมโสโปเตเมียมีทิศเหนือจรดกับทะเลอะไร?

3.คนกลุ่มแรกที่สร้างอารยธรรมเมโสโปเตเมียขึ้นคือชาวอะไร?

4.ความเป็นมาของ อารยธรรมเมโสโปเตเมียเป็นอย่างไร และมีการพัฒนาอย่างไร?

5.ทำไมถึงตั้งชื่อว่าอารยธรรมเมโสโปเตเมีย?

โฆษณา